Το Εκκρεμές του Φουκώ

by Eco Umberto

Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ???????? | January 28, 2014 | Kobo Edition (eBook)

Not yet rated | write a review
?ts? ????e ?a? e?da t? ????eµ??. […] ?? ????eµ?? µ?? ??e?e ?t? µ?????t? ??a ??????ta?, ? ?d???e??? sfa??a, t? ???a?? s?st?µa, ta ?efe??µata, ?? µa??e? t??pe? ?a? ??a ta t???a t?? ??sµ???? e?p??e?s??, ap? ta p??ta ?e?a ??ta ??? t?? p?? ???d? ???, ??a µ??ad??? s?µe?? pa??µe?e ?deat?? p????, sf??a, ???t???, ?a? ?f??e t? s?µpa? ?a ???e?ta? ???? t??. ?a? t??a e?? s?µµete??a s a?t? t?? ?p??tat? eµpe???a, e?? p?? ep?s?? ?????µ??? µ?sa sta p??ta µa?? t???, µp????sa ?a d? ??e???, t? ?????t?, t? F??????, t?? ?????s?, t?? ???f?t? a??? p?? de? e??a? s?µa, de? ??e? s??µa, µ??f?, ß????, p?s?t?ta ? p???t?ta, ?a? de? ß??pe?, de? ????e?, de? ?p???pte? st? s??a?s??µa, de? ß??s?eta? s ??a? t?p?, ? se ???? ?a? ?????, de? e??a? ????, d?????a, fa?tas?a, ???s?, a???µ??, t???, µ?t??, ??s?a, a?????t?ta, de? e??a? s??t?? ??te f??, de? e??a? ????? ?a? de? e??a? a???e?a. ??a ß?ß??? p?? se pa???e? µa?? t?? st? ????? ?a? s?? ap??a??pte? ??a? ???????? ??sµ? ap? µ?st???? ade?f?t?te?, ?p??e?e? ???????e?, p?e?t??e? ?a? s???µ?s?e?, µ?sa ap? t? ?a??sµat??? ??af? t?? µe????? ?ta??? d?a????µe???.

Format: Kobo Edition (eBook)

Published: January 28, 2014

Publisher: Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ????????

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10: 9604963929

ISBN - 13: 9789604963928

Found in: Fiction and Literature

save 0%

  • Available for download
  • Not available in stores

$17.99  ea

Online Price

$17.99 List Price


See details

Easy, FREE returns. See details

Downloads instantly to your kobo or other ereading device. See details

Reviews

– More About This Product –

Το Εκκρεμές του Φουκώ

by Eco Umberto

Format: Kobo Edition (eBook)

Published: January 28, 2014

Publisher: Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ????????

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10: 9604963929

ISBN - 13: 9789604963928

From the Publisher

?ts? ????e ?a? e?da t? ????eµ??. […] ?? ????eµ?? µ?? ??e?e ?t? µ?????t? ??a ??????ta?, ? ?d???e??? sfa??a, t? ???a?? s?st?µa, ta ?efe??µata, ?? µa??e? t??pe? ?a? ??a ta t???a t?? ??sµ???? e?p??e?s??, ap? ta p??ta ?e?a ??ta ??? t?? p?? ???d? ???, ??a µ??ad??? s?µe?? pa??µe?e ?deat?? p????, sf??a, ???t???, ?a? ?f??e t? s?µpa? ?a ???e?ta? ???? t??. ?a? t??a e?? s?µµete??a s a?t? t?? ?p??tat? eµpe???a, e?? p?? ep?s?? ?????µ??? µ?sa sta p??ta µa?? t???, µp????sa ?a d? ??e???, t? ?????t?, t? F??????, t?? ?????s?, t?? ???f?t? a??? p?? de? e??a? s?µa, de? ??e? s??µa, µ??f?, ß????, p?s?t?ta ? p???t?ta, ?a? de? ß??pe?, de? ????e?, de? ?p???pte? st? s??a?s??µa, de? ß??s?eta? s ??a? t?p?, ? se ???? ?a? ?????, de? e??a? ????, d?????a, fa?tas?a, ???s?, a???µ??, t???, µ?t??, ??s?a, a?????t?ta, de? e??a? s??t?? ??te f??, de? e??a? ????? ?a? de? e??a? a???e?a. ??a ß?ß??? p?? se pa???e? µa?? t?? st? ????? ?a? s?? ap??a??pte? ??a? ???????? ??sµ? ap? µ?st???? ade?f?t?te?, ?p??e?e? ???????e?, p?e?t??e? ?a? s???µ?s?e?, µ?sa ap? t? ?a??sµat??? ??af? t?? µe????? ?ta??? d?a????µe???.
Item not added

This item is not available to order at this time.

See used copies from 00.00
  • My Gift List
  • My Wish List
  • Shopping Cart