Το Νησί της Προηγούμενης Ημέρας

by Eco Umberto

Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ???????? | January 28, 2014 | Kobo Edition (eBook)

Not yet rated | write a review
?a???a??? 1643, ??a ?a????? st?? ???asse? t?? ??t??, ??a p???? p?? ap?de????eta? ???µ? - ?a? st???e??µ???; ???, a??e? ? µ??a??? t?? ?a?a???, ? ?e?st?t?ta t?? ?e???, t?? a???st?? ?a? t?? pa??d????. ?a?a??? e??a? ? ??µp??t?, e? t? µ?s? ?a??ss??, ?eat?? ?a?µas???· a????t?? ???a???, ast??e?, a????e?a ?data, p?????, a??d?ta f?t? ?a? d???? ???µa ???????a af?????? st? s?µpa? p?? a?a?a??pte?. Fa??eta? ?t?, e?t?? ap? ?a?a???, ? ?ea??? ??µp??t? p??pe? ?a ???e? ?a? pe?????t??. ???a??stata?, ???p??, st?? e????a t?? ?? ?ts? a????e? ? -µ?ta??;- s????af? e??t???? ep?st????, ? t??p?? p?? ??e? ? ?ea??? ?a d?????e?, se ?p???? a???e?, t?? ?st???a t??. Sta ???µµat? t?? ????e? ? 17?? a???a?, ? ?a???? t?? ep?st?µ??, ? ????? t?? ??at???? e???s?a?, ? ???a???taet?? ???eµ??, ?? s???µ?s?e?, ?? µ??e?, ?? p???????e?, ? d????, ?? ??t????e? t?? ?a?d??a????, ? ap??e?a e??? s?µpa?t?? p?? e??e t? G? ??a µ??ad??? ep??e?t??. ? ?e????µ?? e??a? se t?p?, se ?????, se s?µe?a a?af????, se s?????? ?pa???a??. ??t???? ??e???eta? ?a e??a? ?a? ? ??st??, ? ????sµ??, ? pe?????s?. ?a? ? af???s?. ?? ??s? p?? ? ??µp??t? p??e? e??a? ??e?. ?a? a?t??, ???f??ta?, ??t? ?a t? ft?se?.

Format: Kobo Edition (eBook)

Published: January 28, 2014

Publisher: Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ????????

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10: 9604965875

ISBN - 13: 9789604965878

Found in: Fiction and Literature

save 0%

  • Available for download
  • Not available in stores

$17.99  ea

Online Price

$17.99 List Price


See details

Easy, FREE returns. See details

Downloads instantly to your kobo or other ereading device. See details

Reviews

– More About This Product –

Το Νησί της Προηγούμενης Ημέρας

by Eco Umberto

Format: Kobo Edition (eBook)

Published: January 28, 2014

Publisher: Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ????????

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10: 9604965875

ISBN - 13: 9789604965878

From the Publisher

?a???a??? 1643, ??a ?a????? st?? ???asse? t?? ??t??, ??a p???? p?? ap?de????eta? ???µ? - ?a? st???e??µ???; ???, a??e? ? µ??a??? t?? ?a?a???, ? ?e?st?t?ta t?? ?e???, t?? a???st?? ?a? t?? pa??d????. ?a?a??? e??a? ? ??µp??t?, e? t? µ?s? ?a??ss??, ?eat?? ?a?µas???· a????t?? ???a???, ast??e?, a????e?a ?data, p?????, a??d?ta f?t? ?a? d???? ???µa ???????a af?????? st? s?µpa? p?? a?a?a??pte?. Fa??eta? ?t?, e?t?? ap? ?a?a???, ? ?ea??? ??µp??t? p??pe? ?a ???e? ?a? pe?????t??. ???a??stata?, ???p??, st?? e????a t?? ?? ?ts? a????e? ? -µ?ta??;- s????af? e??t???? ep?st????, ? t??p?? p?? ??e? ? ?ea??? ?a d?????e?, se ?p???? a???e?, t?? ?st???a t??. Sta ???µµat? t?? ????e? ? 17?? a???a?, ? ?a???? t?? ep?st?µ??, ? ????? t?? ??at???? e???s?a?, ? ???a???taet?? ???eµ??, ?? s???µ?s?e?, ?? µ??e?, ?? p???????e?, ? d????, ?? ??t????e? t?? ?a?d??a????, ? ap??e?a e??? s?µpa?t?? p?? e??e t? G? ??a µ??ad??? ep??e?t??. ? ?e????µ?? e??a? se t?p?, se ?????, se s?µe?a a?af????, se s?????? ?pa???a??. ??t???? ??e???eta? ?a e??a? ?a? ? ??st??, ? ????sµ??, ? pe?????s?. ?a? ? af???s?. ?? ??s? p?? ? ??µp??t? p??e? e??a? ??e?. ?a? a?t??, ???f??ta?, ??t? ?a t? ft?se?.
Item not added

This item is not available to order at this time.

See used copies from 00.00
  • My Gift List
  • My Wish List
  • Shopping Cart