Almanya'daki Müslüman Gençlerin Camilerden Beklentileri by Nurullah Uslu

Almanya'daki Müslüman Gençlerin Camilerden Beklentileri

byNurullah Uslu

Kobo ebook | November 27, 2012

Pricing and Purchase Info

$27.99 online 
$34.99 list price save 20%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Bachelor Thesis from the year 2010 in the subject Theology - Didactics, Religion Pedagogy, grade: 1,0, Ankara University theological department, language: Turkish, abstract: Ara?t?rmam?n temel amac? Almanya'daki gençlerin e?itim yönünden, sosyal ve kültürel yönden önemli problemlerini tespit edip onlar?n camiden beklentilerini ortaya koymakt?r. Kald? ki gençler cami içinde yürütülen din hizmetlerinin güzel ve ba?ar?l? yönlerini belirleyerek, bunlar?n d???nda dini hayat? daha iyiye götürecek çözüm önerileri vermi?lerdir. Bunlar? da dikkate alarak yurt d???nda görev yapan din görevlileri gençlerin eksik yönlerinin ve sorunlar?n?n neler oldu?unu ortaya koyabileceklerdir. Dolays?yla da bu konu ile ilgili eksiklerin tespit edilip aksayan yönlerin giderilmesi ve daha sa?l?kl? hizmetlere var?labilmesi için yeni gelecek din görevlilerine çok yönlü hizmetler sunabilme imkân? sa?lanabilecektir. Böyle bir konu, Almanya'da ele al?nmad??? için bir ilk olarak ara?t?rman?n önemi kendili?inden ortaya ç?kmaktad?r. Bu bilgiler ?????nda Almanya'da görev yapmak isteyen din görevlileri önceden haz?rl?kl? olacaklar ve camilerde gençlere ve çocuklara daha iyi hizmet edebilme imkân?na kavu?acaklard?r

Title:Almanya'daki Müslüman Gençlerin Camilerden BeklentileriFormat:Kobo ebookPublished:November 27, 2012Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3656322244

ISBN - 13:9783656322245

Look for similar items by category:

Reviews