Anno 2070: Een blik in de toekomst by Dr. Dioscorides

Anno 2070: Een blik in de toekomst

byDr. Dioscorides

Kobo ebook | July 22, 2013 | Dutch

Pricing and Purchase Info

$5.32

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

VOORBERICHT.
Het is thans vijf jaar geleden, dat twee oplagen van dit werkje binnen weinige maanden uitverkocht werden. Aan degenen, die mij toen aanspoorden eenen nieuwen druk te doen verschijnen, antwoordde ik, dat een gastheer, die achting heeft voor zijne gasten en prijs stelt op hunne goede meening, zich wel wachten zal hun telkens denzelfden schotel op nieuw voor te zetten, al hebben zij ook blijk gegeven van dien naar hun smaak te vinden. Een tijdsverloop van vijf jaren scheen mij echter voldoende toe, om eene herhaalde opdissching te rechtvaardigen. Nieuwe gasten zullen wellicht willen aanzitten, en de ouden zullen bevinden, dat aan den schotel eenige kruiderijen zijn toegevoegd, die aan sommige beten eenen anderen smaak geven...

 

Title:Anno 2070: Een blik in de toekomstFormat:Kobo ebookPublished:July 22, 2013Publisher:VolumesOfValueLanguage:Dutch

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN:9990005847766

Reviews