Cerddoniol! by Dulais Rhys

Cerddoniol!

byDulais Rhys

Kobo ebook | August 19, 2012

Pricing and Purchase Info

$1.81

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

‘O enau plant bychain …‘ medd y Beibl; ‘Gan y gwirion y ceir y gwir’ medd y dywediad, ac hoff ymadrodd fy Anti Mary oedd: ‘Plant yw plant ar bum cyfandir’.

Beth bynnag fo’ch athroniaeth am yr ifanc, pleser o’r mwyaf gennyf yw cyflwyno Cerddoniol! i holl athrawon cerddoriaeth uwchradd Cymru … ac i’w disgyblion goddefgar! Nid gwneud hwyl am ben plant yw bwriad y casgliad hwn, ond rhoi’r cyfle i eraill rannu’r mwynhad a gefais wrth gasglu’r atebion hynod hyn.

Gwall sillafu yw ambell ateb ‘anghywir’. Mewn rhai atebion, daeth rhesymeg meddwl y disgybl yn amlwg wrth i fi feddwl am yr ateb, ond erys ambell ateb y tu hwnt i bob synnwyr, rhesymeg a dealltwriaeth.

Title:Cerddoniol!Format:Kobo ebookPublished:August 19, 2012Publisher:Eres Books

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN:9990051437690

Look for similar items by category:

Reviews