We found 371 results
indigoBookspaul c jong

Sort By:

Sorted By: Top Matches
Filtered By:
Books
1 - 12 of 371 Results
Top Matches
Sermons sur l'Evangile de Luc ( V ) - NOUS SOMMES LES SERVITEURS QUI CROYONS EN L'EVANGILE DE L'EAU…

Available for download

Not available in stores

C'est Jésus Christ qui anime toute l'histoire de ce monde. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver nous tous humains des péchés du monde, et Il est aussi devenu le pain de la nouvelle vie pour nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de…
Sermons sur l'Evangile de Luc ( I ) - POUR QUI JESUS CHRIST EST-IL NE?

Available for download

Not available in stores

C'est Jésus Christ qui anime toute l'histoire de ce monde. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver nous tous humains des péchés du monde, et Il est aussi devenu le pain de la nouvelle vie pour nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de…
Чи ви справді народилися знову від води та Духа?

Available for download

Not available in stores

SERMONS SUR LEVITIQUE: DIEU A RÉSOLU LE PROBLÈME DE TOUTES VOS TRANSGRESSIONS

Available for download

Not available in stores

Le Livre de Lévitique explique le système sacrificiel par lequel le peuple d’Israël recevait la rémission de leurs péchés lorsqu’ils pèchent contre Dieu et les hommes. En réglant le problème du péché pour chaque être humain, Dieu nous révèle en détail comment…
PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (III) - WELK EVANGELIE PERFECTIONEERT CHRISTENEN?

Available for download

Not available in stores

De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat…
Sermons on Hebrews (II) - DO YOU KNOW THE INTENTION OF THE AUTHOR OF THE BOOK OF HEBREWS?

Available for download

Not available in stores

Those who believe in the gospel of the water and the Spirit have the same faith, as the Ancestors of Faith, who are spoken about in the Old and New Testaments. Because the Ancestors of Faith in the Bible obtained their faith according to the spoken Word of God,…
OSI OBOTAMA SOLO-SOLO MBALA YA MIBALE NA MAYI PENA MOLIMO?

Available for download

Not available in stores

Mutu na likambo ezali "kobotama mbala ya mibali na Mayi pena Molimo." Yango ezali bomoko na yango na liteya lina. Na maloba mosusu, mokanda oyo mozali kotalisa biso polele-polele kobotama mbala ya mibale ezali nini pen a ndenge kobotama na mayi pena…
Një mënyrë e sigurt që ju të merrni Frymën e Shenjtë

Available for download

Not available in stores

Në krishterimin e sotëm, çështjet më të diskutuara janë "shpëtimi nga mëkati" dhe "dhurata e Frymës së Shenjtë". Megjithatë, shumë pak njerëz kanë njohuri të saktë të këtyre dy ideve, pavarësisht nga fakti se ato janë dy konceptet më të…
Wakaberekwa Patsva neMvura Uye noMweya Zvamazvirokw azvo Here?

Available for download

Not available in stores

Chinyorwa chino chinonyanya kubata "Nezvekuzvarwa patsva nemvura nemweya". Ndiwo mavambo echinyorwa chino. Nemamwe mashoko, bhuku rino, rinoburitsa pachena kuti kuzvarwa patsva zvinorevei uye kuti unozvarwa sei nemvura nemweya zvichinyatso enderana…
Is u waarlik wedergebore deur Water en Die Gees?

Available for download

Not available in stores

Die hoof tema van hierdie boek is 'om gebore te word uit water en Gees', en verklaar duidelik wat dit is om uit water en gees gebore te word in streng inoorstemming met die Bybel. Die water simboliseer die doop van Jesus in die Jordaan en die Bybel vertel ons dat…
A keni lindur me të vërtetë prej ujit dhe Frymës?

Available for download

Not available in stores

Tema kryesore e këtij libri është "të lindësh përsëri prej ujit dhe prej Frymës". Kjo temë karakterizohet nga një origjinalitet i vërtetë. Me fjalë të tjera , ky libër na tregon qartë se çfarë do të thotë të lindësh përsëri dhe mënyrën si të lindësh…
Apakah Jaman Antikristus, Kemartiran, Pengangkatan Dan Kerajaan Seribu Tahun Sedang Datang? ( II…

Available for download

Not available in stores

Kebanyakan orang Kristen jaman ini percaya teori pengangkatan pretribulasi. Karena mereka percaya kepada doktrin yang keliru yang mengajarkan bahwa mereka akan diangkat sebelum datangnya Masa Kesengsaraan Besar tujuh tahun, mereka menjalani kehidupan agama yang…
Loading