Der Aufbau der erzählten Welt in Bohumil Hrabals früher Prosa by Martin Eckert

Der Aufbau der erzählten Welt in Bohumil Hrabals früher Prosa

byMartin Eckert

Kobo ebook | March 24, 2007 | German

Pricing and Purchase Info

$13.59 online 
$16.89 list price save 19%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Russistik / Slavistik, Note: 1,4, Universität Hamburg (Institut für Slavistik), Veranstaltung: Bohumil Hrabal, 10 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Wer oder was sind eigentlich 'Pábitelé'? Das Wort 'Pábitel' ist eine originäre Neuschöpfung des Dichters Jaroslav Vrchlický Ende der fünfziger Jahre, das bald in den Sprachgebrauch seiner Freunde und Kollegen überging , so dass es Hrabal bald von dem Dichter Ji?í Kolá? hörte und für seine Zwecke übernehmen konnte. Hrabal selbst definiert 'Pábitelé' als 'lidé, o kterých se mohlo ?íct, ?e se zbláznili, ?e jsou cvoci, ?og?i, a? ka?dý, kdo je znal, jist? by to o nich netvrdil doslova. Byli to lidé, a jsou i podnes, kte?í jsou schopní nadsázky, to, co d?lají, d?lají p?íli? zamilovan?, tak?e krá?ejí po hranice sm??nosti. Jsou bezradní, pon?vad? si sdostatek nekryjí bok a p?i pohledu zven?í jsou opravdu blázni a cvoci a ?og?i. Pábitelé jsou neuchopitelní, jejich tvar je v p?ítomnosti nejistý, sporný, n?kdy i zdanliv? ne?adoucí, nevhodný. A p?esto mívají za p?l roku pravdu. (...) Pro literaturu je pábitel cenný tím, ?e u? v typu je ozvlá?t?ovatel. A nadto je p?irozenou vyrovnávkou proti typu civiliza?nímu, intelektu. (...) Pábitelé jsou lidé, kterých se nikdo nev?iml, kte?í jsou skoro na konci spole?enského ?eb?í?ku, kte?í snad nemají tuze vzd?lání, a kdy?, tak jim spí? vadí, pábitel?m ani tak nezále?í na tom, jestli mají ledni?ku nebo televizor. A kdy?, tak u?ivání takových p?edmet? p?e?enou v absurdnost.' Die vorliegende Textanalyse der frühen Prosa Bohumil Hrabals (1914-1997) macht es sich zu Aufgabe, zu zeigen, inwiefern Hrabals eigene Vorgabe und Definition zu den vorliegenden Erzählungen passt. Des weiteren wird Aufgabe der Analyse sein, herauszuarbeiten, inwiefern Hrabal in seiner frühen Prosa hinsichtlich Form und Inhalt sein Ideal der dichterischen Tätigkeit verfolgt, von bisherigen Gewohnheiten abzuweichen und sich 'um das Verbotene zu bemühen': 'Pábení je jistý druh básnické ?innosti, který se odchyluje od dosavadních zvyklostí, ?e spí? bude usilovat o zakázané, nejisté a neuchopitelné a na co nelze jít s pravidly a jeho? význam se objeví a? pak.'

Title:Der Aufbau der erzählten Welt in Bohumil Hrabals früher ProsaFormat:Kobo ebookPublished:March 24, 2007Publisher:GRIN VerlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3638618358

ISBN - 13:9783638618359

Look for similar items by category:

Reviews