Dikter på vers och prosa

|Swedish
October 14, 2014|
Dikter på vers och prosa

about

Dikter på vers och prosa [1883] är Strindbergs första diktsamling. Bokens avdelningar baseras på diktarens liv men med omvänd kronologi. Den mest omfattande av dem, den satiriska »Sårfeber«, innehåller en av Strindbergs mest kända dikter, »Esplanadsystemet«. Övriga avdelningar är »Högsommar«, »Stormar« och »Ungdom och ideal«.

August Strindberg [1849–1912] är sin egen litteraturhistoria, som en av de mest ryktbara, innovativa och mest produktiva svenskspråkiga författarna någonsin. Internationellt betraktas han som en av de största dramatikerna i modern tid, och ett flertal av hans prosaverk, i olika genrer, räknas till de viktigaste i vår klassiska kanon.

Title:Dikter på vers och prosa
Format:Kobo ebook
Published:October 14, 2014
Publisher:Modernista
Language:Swedish
Appropriate for ages:All ages
ISBN - 13:9789174996586

Recently Viewed
|