Essential 18000 English-Filipino Medical Words Dictionary by Nam Nguyen

Essential 18000 English-Filipino Medical Words Dictionary

byNam Nguyen

Kobo ebook | May 17, 2015

Pricing and Purchase Info

$13.31

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

The Essential 18000 English-Filipino Medical Words Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of medical words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to medical terms for anyone anyways at any time.  The content of this eBook is only to be used for informational purposes.  It's always a good idea to consult a professional doctor with health issues.

Just remember one thing that learning never stops!  Read, Read, Read! And Write, Write, Write!

A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible.

Ang mahahalagang 18000 English-Filipino Medical Words Dictionary ay isang mahusay na mapagkukunan sa kahit saan ka pumunta; ito ay isang madaling tool na ito ay ang mga salita lamang ng gusto mo at kailangan! Ang buong dictionary ay isang alpabetikong listahan ng mga salita na medikal na may kahulugan. EBook na ito ay isang madaling-maintindihan ang gabay sa mga tuntunin ng medikal para sa sinumang anyways sa anumang oras. Ang nilalaman ng eBook ay lamang na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon. Ito ay palaging isang magandang ideya na kumunsulta sa isang propesyonal na doktor na may mga isyu sa kalusugan.

Tandaan lamang ng isang bagay na pag-aaral ay hindi hihinto! Magbasa, Basahin, basahin! At Magsulat, magsulat, magsulat!

Isang pasasalamat sa aking mga kahanga-hangang asawa Beth (Griffo) Nguyen at ang aking mga kahanga-hangang mga anak Taylor Nguyen at Ashton Nguyen para sa lahat ng kanilang pag-ibig at suporta, nang wala ang kanilang emosyonal na suporta at tulong, wala sa mga ito eBooks edukasyon ng wika at Audio ay magiging posible.

Title:Essential 18000 English-Filipino Medical Words DictionaryFormat:Kobo ebookPublished:May 17, 2015Publisher:Nam Nguyen

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN:9990050634014

Look for similar items by category:

Reviews