'Filiz' makarna'n?n Marka Yönetimi. Genel bak?? ve mü?teri sorgulama: Brand Management of 'Filiz Pasta'. A brief overview and customer survey by Rutkay ?s

'Filiz' makarna'n?n Marka Yönetimi. Genel bak?? ve mü?teri sorgulama: Brand Management of 'Filiz…

byRutkay ?s

Kobo ebook | February 8, 2016

Pricing and Purchase Info

$13.59 online 
$16.89 list price save 19%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Document from the year 2015 in the subject Communications - Public Relations, Advertising, Marketing, Social Media, grade: A-, Bilgi University ?stanbul, course: ADV 351 Brand Managment, language: Turkish, abstract: Bu projede Filiz Makarna hakk?nda detayl? incelemeler ve testler yap?lm??t?r. Bunun do?rultusunda Filiz Makarna'n?n marka yönetimine ve pazarlamas?na tavsiyeler verilmi?tir. Barilla G?da A.?. 1974 y?l?nda Bolu'da kuruldu. Kuruldu?unda Filiz G?da ad? ile Do?u? Grubu bünyesinde olan ?irket, 1994 y?l?nda dünya makarna devi Barilla (?talya) ile kurdu?u ortakl?k ile pazar liderlerinden biri konumuna geldi. Barilla G?da A.?., 05 Mart 2003 tarihi itibariyle bir Barilla G.e.R Fratelli S.p.A ?irketi haline geldi. Bu sat?n alama ile teknoloji, bilgi birikimi ve Ar-Ge konular?nda ciddi ilerlemeler kaydedilmi?tir. 1990'l? y?llardan itibaren yapt??? kaliteli ürün ve marka ileti?imiyle Türkiye'nin lider makarna üreticisi oldu. Filiz, Türk insan?n?n talep ve ihtiyaçlar?na hep önem verdi. Aralar?nda ?ehriyenin de bulundu?u toplam 18 çe?idin yan? s?ra kepekli, yumurtal?, sebzeli ve vitaminli makarna üreterek pek çok ilke imza att?. Ayr?ca Filiz'in ünü Türkiye'yle s?n?rl? kalmad?. Bugün Bolu'daki fabrikas?nda üretti?i Filiz ve Barilla markal? makarnalar? hem Türkiye'de sofralara ta??rken, hem de bünyesindeki markalar ile Almanya'dan Japonya'ya kadar geni? bir co?rafya ya ihracat yapmaktad?r.

Title:'Filiz' makarna'n?n Marka Yönetimi. Genel bak?? ve mü?teri sorgulama: Brand Management of 'Filiz…Format:Kobo ebookPublished:February 8, 2016Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3668143056

ISBN - 13:9783668143050

Look for similar items by category:

Reviews