Gud och Guds folk. En analytisk studie ur ett bibelteologisk perspektiv by Kevin Andersson

Gud och Guds folk. En analytisk studie ur ett bibelteologisk perspektiv

byKevin Andersson

Kobo ebook | August 2, 2016

Pricing and Purchase Info

$13.59 online 
$16.89 list price save 19%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2016 in the subject Theology - Biblical Theology, , language: Swedish, abstract: Gud i det Gamla Testamentet, även kallad YHWH, beskrivs som den mest absoluta, odelbara och ojämförliga varelse som också är alltings orsak och skapare. I det Gamla Testamentet beskrivs nationen Israels Gud som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som har som främsta uppgift att leda världen som en herde leder sina får. Gud ledde på detta sätt israeliterna ut ur förtrycket och slaveriet i faraos Egypten och gav dem en lag; Mose lag, vid berget Sinai så att de kan uppfylla Guds vilja. Walter Brueggemann beskriver i sin bok 'Old Testament Theology: An Introduction' flera olika metaforer, bilder och egenskaper som Gud tillskrivs och ger uttryck för i Gamla Testamentet. I det Nya Testamentet beskrivs Gud på ett annat sätt och med andra termer i och med det paradigmskifte som sker i och med Jesus Kristus. Här uppfylls de profetior som talats om i det Gamla Testamentet och samma Gud uppenbarar nu andra egenskaper. Nedan kommer jag, med urval huvudsakligen ur Brueggemanns bok och mina egna tankar baserat därutav att gå igenom två av de attribut som kan anses vara några av de mest avgörande för Guds karaktär i det Gamla Testamentet. Därefter kommer jag att försöka beskriva bilden av Gud i det Nya Testamentet med hjälp av James D.G Dunns bok 'New Testament Theology: An Introduction' samt Sigurd Grindheims bok 'Introducing Biblical Theology'.

Title:Gud och Guds folk. En analytisk studie ur ett bibelteologisk perspektivFormat:Kobo ebookPublished:August 2, 2016Publisher:GRIN Verlag

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3656989931

ISBN - 13:9783656989936

Reviews