Het mensbeeld van Friedrich Schiller by Nathanael van der Taelen

Het mensbeeld van Friedrich Schiller

byNathanael van der Taelen

Kobo ebook | April 20, 2009 | Dutch

Pricing and Purchase Info

$9.09 online 
$10.39 list price save 12%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2006 in the subject German Studies - Modern German Literature, grade: 18/20, Vrije University Brussel (Vakgroep Wijsbegeerte), course: Grote stromingen in de wijsbegeerte van de oudheid tot heden, language: Dutch, abstract: Hoewel Friedrich Schiller in de eerste plaats bekend staat als een groot schrijver van gedichten en theaterstukken, en ook als geschiedkundige, heeft hij zich in verscheidene verhandelingen en talloze brieven uiteengezet met een heel aantal wijsgerige probleemstellingen uit zijn tijd. Schiller is daarbij echter geen zuiver filosoof in die zin dat hij ernaar streeft een alomvattend wijsgerig systeem te ontwikkelen waar hij zijn hele leven lang aan zal wijden. De kern van zijn filosofische werken - steevast kortere werken als opstellen, verhandelingen of een verzameling brieven - komen in relatief korte tijd tot stand en vormen een grote conceptuele eenheid met zijn hele literaire oeuvre. Tussen beide activiteiten - het theoretische en het praktische - heerst bij Schiller een voortdurende spanning, die zowel zijn filosofie, als zijn literair werk een diepgevoelde dynamiek en een groot maatschappelijk engagement meegeeft, waarmee hij de toon zette voor de Duitse romantiek en het romantisch idealisme van de vroege 19de eeuw. Schiller heeft zich op filosofisch gebied vooral onderscheiden door zijn bijdrage aan de esthetica (schoonheidsleer). Dat is aan zich een opmerkelijk feit. Terwijl de filosofie zich doorgaans eerst wijdt aan een kennisleer, die vervolgens wordt toegepast in een praktische filosofie om tenslotte eventueel uit te komen bij een esthetica, bewandelde Schiller deze weg omgekeerd. Immanuel Kant was in 1790 (Schiller was toen 31 jaar) aan het einde gekomen van zijn kritische activiteit, door in de 'Kritik der Urteilskraft' de esthetica toe te voegen als een volwaardige filosofische discipline. Toen Schiller dit boek las in 1791 (als eerste van de drie kritieken, aangezien hij vooral te weten wilde komen, wat Kant over de kunst te zeggen had!), zag hij in hoe hijzelf nu in staat zou kunnen zijn om aan het publiek duidelijk te maken dat kunst een hoofdzaak kan en moet worden.

Title:Het mensbeeld van Friedrich SchillerFormat:Kobo ebookPublished:April 20, 2009Publisher:GRIN PublishingLanguage:Dutch

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640313178

ISBN - 13:9783640313174

Reviews