Inovácie v sú?asnej didaktike by Erich Petlák

Inovácie v sú?asnej didaktike

byErich Petlák

Kobo ebook | July 1, 2008

Pricing and Purchase Info

$4.69 online 
$5.19 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2007 in the subject Pedagogy - Common Didactics, Educational Objectives, Methods, , 15 entries in the bibliography, language: Slovakian, abstract: Na úvod môjho vystúpenia poznamenávam, ?o som uviedol v úvode na?ej publikácie (Petlák, E. a kol., 2005), ?e didaktiku pova?ujem za najviac a najdôkladnej?ie rozpracovanú pedagogickú disciplínu. Pravda?e, v ?iadnom prípade to neznamená, ?e u? nemá ?o rozpracúva? a dotvára?. Skôr naopak, a preto som si vybral tému o inováciách v sú?asnej didaktike. Uvedomujem si náro?nom a zlo?itos? témy, preto?e celé 20. storo?ie je, z pedagogického poh?adu, storo?ím mnohých inovácií v pedagogike a v didaktike, a tak vlastne stojím pred problémom, ?o z mno?stva rokmi pertraktúvaných oblastí vybra? alebo zdôrazni?. Realita je taká, ?e problematika inovácií je a bude aj v 21. storo?í naliehavej?ia a predpokladajme, ?e aj razantnej?ia ako doposia?. Problematika inovácie sú?asnej didaktiky pre m?a osobne nespo?íva v h?adaní ?ohosi nového, ale predov?etkým v tom ako to, ?o je rokmi ozna?ované za inovatívne, prenies? do reálneho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Title:Inovácie v sú?asnej didaktikeFormat:Kobo ebookPublished:July 1, 2008Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3638071049

ISBN - 13:9783638071048

Look for similar items by category:

Reviews