Mishërimi i Fjalës së Perëndisë by Shën Athanasi

Mishërimi i Fjalës së Perëndisë

byShën Athanasi

Kobo ebook | November 9, 2016

Pricing and Purchase Info

$0.00

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Në fillim, ky përkthim i De Incarnatione i Shën Athanasit u bë me synimin që ta sillja këtë klasik të shekullit të katërt në duart e të krishterëve të zakonshëm në ditët e sotme. Si rrjedhojë, metoda e ndjekur nga ky përkthim ishte ajo që ka përdorur me kaq shumë sukses Dr. Moffatt në përkthimin e letrave të apostullit Pal. Pra, fjalitë e gjata greke, në pjesën më të madhe, u thjeshtëzuan; në disa vende u përdor parafrazimi dhe jo përkthimi i drejtpërdrejtë për ta qartësuar kuptimin, dhe në disa të tjera, ku teksti greqisht ishte i zgjatur, përkthimi anglisht u kondensua paksa. Më tej, e gjithë trajtesa u nda në kapituj me gjatësi që i përshtaten kohës së sotme, ndonëse ndarjet me pjesë të tekstit, që duket se datojnë nga botimi benediktin i 1698, u mbajtën në anë të faqes. Referencat biblike janë dhënë vetëm atje ku citimet përputheshin plotësisht me versionet tona në anglisht. Atje ku Septuaginta, versioni i vetëm që njihte Shën Athanasi, ndryshonte nga teksti hebraisht (mbi të cilin bazohen versionet tona), këto referenca nuk janë përmendur. Janë dhënë shumë pak shënime të tjera, për shkak se shënimet mund të bëhen fare lehtë më shumë pengesë sesa ndihmë, dhe lexuesi i sotëm mund t’i afrohet misterit të Krishtit ashtu siç bëri dhe vetë Shën Athanasi: “jo si teolog, por si një shpirt besimplotë që ka nevojë për Shpëtimtar”.

Title:Mishërimi i Fjalës së PerëndisëFormat:Kobo ebookPublished:November 9, 2016Publisher:AEM-Misioni Ungjillor

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN:9990052312927

Look for similar items by category:

Reviews