Mobilitetsmani: Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker

|Danish
March 23, 2011|
Mobilitetsmani: Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker
$31.49 
$39.33 save 19%
Kobo ebook
Available for download

about

Mobilitet er nutidens mantra. Kloden er omspAendt af uendelige stromme af mennesker og gods, der transporteres rundt med stadig storre hastighed. I cyperspace hvirvler informationer af sted ved hjAelp af teknologier, som udvikles i rivende tempo. Mobilitet er forudsAetningen for at udnytte det moderne livs muligheder og leve op til dets krav.Denne bog stiller det grundlAeggende sporgsmal, hvordan den ogede mobilitet pavirker det sociale liv - og finder svarene i dybtgaende interviews med et bredt udsnit af befolkningen.Den lette adgang til fysiske og virtuelle rejser abner mulighed for fantastiske oplevelser og for at indga i netvAerk pa kryds og tvAers af kloden. Mobilitet er for mange en bade vAerdsat og uomgAengelig del af tilvAerelsen. Samtidig udvikler nogle en nAermest manisk afhAengighed af at have adgang til internettet og deres mobiltelefoner, mens andre klager over, at menneskelige relationer er blevet overfladiske, fordi alle altid er pa vej et andet sted hen. De fleste er ved nAermere eftertanke stAerkt bekymrede over, at den stigende rejseaktivitet er en voldsom miljobelastning, men konsekvenserne af at begrAense mobiliteten forekommer uoverskuelige.Bogen tegner et komplekst billede af, hvordan de mange former for mobilitet indvirker pa hinanden - og opridser dermed vilkarene for udvikling og forandring.

Title:Mobilitetsmani: Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker
Format:Kobo ebook
Published:March 23, 2011
Publisher:Aarhus University Press
Language:Danish
Appropriate for ages:All ages
ISBN - 13:9788771246469

Recently Viewed
|