Na skrzyd?ach Melancholii by Klaudia Winiarska

Na skrzyd?ach Melancholii

byKlaudia Winiarska

Kobo ebook | November 17, 2009 | German

Pricing and Purchase Info

$10.69 online 
$12.99 list price save 17%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Essay aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Psychologie - Sonstiges, , Sprache: Deutsch, Abstract: Ju? w staro?ytno?ci uznawano melancholi? za muz? twórczego geniuszu. W?a?nie do tej tradycji wydaje si? nawi?zywa? Albrecht Dürer w swej s?ynnej alegorii Melencolia I z 1514 roku sprawiaj?c ni? swym niezliczonym interpretatorom mnóstwo k?opotów. Alegoria ta bowiem nie tylko ?amie konwencj? ikonograficzn? charakterystyczn? dla tamtej epoki, lecz stwarza tak?e trudno?ci w d??eniu do wyczerpania zasobów jej ukrytych znacze?. Problemy rozpoczynaj? si? ju? przy próbie okre?lenia i opisania poszczególnych elementów alegorii. Do chwili obecnej trwa spór o niektóre z nich - i to nie tylko mi?dzy mi?o?nikami sztuki, lecz tak?e mi?dzy wytrawnymi historykami sztuki oraz psychologami kultury. Sporo w?tpliwo?ci, i to ze wszech miar uzasadnionych, wzbudzaj? nast?puj?ce elementy alegorii: 'nietoperz', na którego skrzyd?ach rozpo?ciera si? napis Melencolia I, cia?a niebieskie widoczne na ciemnym tle nieba wraz z towarzysz?cymi im zjawiskami, ociosany g?az niemal?e w samym centrum obrazu, drabina oraz wieniec na skroniach postaci na pierwszym planie, co do której te? nie ma zgody, czy nale?y traktowa? j? jako anio?a, czy jako uskrzydlon? kobiet?.

Title:Na skrzyd?ach MelancholiiFormat:Kobo ebookPublished:November 17, 2009Publisher:GRIN VerlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640473868

ISBN - 13:9783640473861

Look for similar items by category:

Reviews