Një vështrim i shkurtër për valencën dhe rolet tematike të foljes by Xhafer Beqiraj

Një vështrim i shkurtër për valencën dhe rolet tematike të foljes

byXhafer Beqiraj

Kobo ebook | August 2, 2016

Pricing and Purchase Info

$4.99

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Scientific Essay from the year 2014 in the subject Speech Science / Linguistics, , course: The conference 'Science Week 2014', MEST, Prishtinë, 2014, language: Albanian, abstract: Në gjuhësinë bashkëkohore, teoria e valencës është njëra nga teoritë themelore shumë e rëndësishme, e cila është përdorur për herë të parë në gjuhësi nga studiuesi frëng Tenieri në veprën Elementet e sintaksës strukturale. Këtë koncept, Tenieri e huazoi nga fjalori teknik i kimisë, duke u nisur nga formula e ujit H2O që tregon se valenca e atomit të oksigjenit është e dyfishtë krahasuar me valencën e hidrogjenit. Që do të thotë se për të formuar një molekulë uji domosdo duhen dy atome oksigjen dhe një atom hidrogjen (për ndryshe nuk do të kemi përftimin e ujit). Ky koncept i përdorur me kuptim metaforik nga Tenieri gjeti zbatim edhe në gjuhësi. Kështu, për të ndërtuar një fjali gramatikore të saktë, b.f. me foljen ngjaj, është e domosdoshme që të plotësohet valenca e foljes, dmth. kjo folje kërkon dy argumente (sipas Tenierit aktant), të cilëve ajo u shkarkon rolet tematike (teoria theta), p.sh.: Agimi i ngjan babait të vet. Te kjo fjali kemi dy argumente: një argument në funksion të kryefjalës (subjektit) dhe një argument të shprehur me sintagmë emërore në rasën dhanore në funksion të kundrinorit të zhdrejtë. Në të kundërtën, fjalia e mësipërme nuk do të jetë gramatikore, si p.sh.: *Agimi ngjan. Kjo fjali është jogramatikore, sepse mbetet pa u plotësuar valenca e foljes me një sintagmë emërore në funksion të kundrinorit të zhdrejtë. Nga kjo analizë vihet në dukje se folja 'ngjaj' është folje dyvalente.
Title:Një vështrim i shkurtër për valencën dhe rolet tematike të foljesFormat:Kobo ebookPublished:August 2, 2016Publisher:GRIN Verlag

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3656989052

ISBN - 13:9783656989059

Look for similar items by category:

Reviews