Obelodanjivanje Scenarija: Intenzivan vodič do samo-spoznaje

byJill Loree

|Serbian
June 21, 2016|
Obelodanjivanje Scenarija: Intenzivan vodič do samo-spoznaje by Jill Loree

about

Sada, po prvi put, moćna duhovna učenja Vodiča dostupna su u jednoj, konciznoj knjizi. Džil Lori je napisala Obelodanjivanje Scenarija da bi prenela jasnu perspektivu visokog nivoa o samo-otkriću i isceljenju, dajući nam mapu koja nam je potrebna da bismo sledili ovaj životno-menjajući put u Jednotu.

Cilj ovog duhovnog putovanja je da napravimo kontakt sa našim božanskim jezgrom da bismo mogli preći iz življenja u dualnosti u otkrivanje radosti bivanja u jedinstvu - sa nama samima, sa drugima i sa Bogom. Jer mada mi verujemo da smo žrtve nepravednog univerzuma, istina je da se mi neprestano štitimo od bola, i kroz naš odbrambeni pristup životu mi nesvesno prouzrokujemo trenutne životne okolnosti. Ali mi možemo napraviti nove izbore.

Malo po malo, dok izlazimo iz transa u kom smo bili, mi počinjemo da vidimo uzrok i posledicu, i da preuzimamo odgovornost za stanje naših života. Naši životi se postepeno transformišu. Mi ponovo možemo osetiti našu suštinsku prirodu i večnu povezanost sa svim što jeste. U toku ovog rada, mi se razvijamo na raznim nivoima našeg bića. U našem duhu, krećemo se od odvojenosti dualnosti do jedinstva. U našem umu, krećemo se iz pogrešnih zaključaka u istinu. U našoj volji, krećemo se iz prisilnih tokova i povlačenja u prijemčivost i voljnost da dajemo. U našim emocijama, krećemo se iz stanja blokiranosti i utrnulosti, do stanja ljubavi i fleksibilnosti. U našim telima, krećemo se iz stanja zamrznutosti i rascepa, u otvoreno, dišuće i integrisano stanje.

Tokom vremena razvićemo sposobnost razlikovanja i istinitiju percepciju o svetu oko nas. Preći ćemo iz naše odbrambenosti u stav otvorenosti i jasnoće. Bićemo mudri u našem samo-obelodanjivanju i rigorozni u samo-iskrenosti. Naučićemo da postanemo ranjivi i znaćemo mir.

Title:Obelodanjivanje Scenarija: Intenzivan vodič do samo-spoznaje
Format:Kobo ebook
Published:June 21, 2016
Publisher:Jill Loree
Language:Serbian
Appropriate for ages:All ages
ISBN - 13:9781311237491

Recently Viewed
|