Osmanl?'da Tasavvuf by Gül?en ?stek

Osmanl?'da Tasavvuf

byGül?en ?stek

Kobo ebook | March 18, 2015

Pricing and Purchase Info

$13.59 online 
$16.89 list price save 19%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2014 in the subject Theology - Islamic theology, grade: 1, , language: Turkish, abstract: Osmanl? Devletinin kurulu?undan itibaren tasavvuf kendini göstermi?tir. Osman Bey'in hocas? ve kay?n babas? ?eyh Edebali o dönemin bilinen en büyük mutasavv?flar?ndan biridir. Osman Bey 'den itibaren mutasavv?flar hem saray içinde, hem saray d???nda devlete çok fazla hizmette bulunmu?lard?r. Sava?larda ordunun moralini art?rmak için önde giden bir '?eyh' , serhat ?ehirlerinde kurulmu?, s?n?rlar?n güvenli?ini sa?layan, sefer esnas?nda orduyu a??rlayan ve halka her daim hizmette bulunan bir 'Zaviye', ?eyhinin gözetiminde nefsani h?rslardan ar?nmaya çal??an ve zaviyelerde her daim hizmet eden bir 'Mürid', tasavvufun en önemli unsurlar? olmu?tur. Osmanl?'da tasavvuf sadece halk aras?nda de?il, ayn? zamanda devlet yönetiminde bulunanlar, ilmiye mensuplar? aras?nda da h?zla yay?lm??t?r. Baz? padi?ahlar bunun yan? s?ra bir tarikata mensup olmu?lard?r. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, mutasavv?flar?n hem zahiri ilimleri hem de bat?nî ilimleri bünyesinde toplam?? olmas? ve her türlü soruya cevap verip, gönül huzuru sa?lam?? olmalar?d?r.

Die Autorin wurde am 15.05.1980 in Antalya, Türkei geboren. Sie studierte an der Uni Wien Geschichte und schloss mit ausgezeichneten Noten ab. Seit 2014 studiert sie ?slamische Geschichte an der Uni Dicle, Türkei. Ihre Dissertation untersucht offene Ausbildungsinstitute im ?slam und im Christentum. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Title:Osmanl?'da TasavvufFormat:Kobo ebookPublished:March 18, 2015Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3656922586

ISBN - 13:9783656922582

Look for similar items by category:

Reviews