Pojetí um?leckého díla v Gadamerov? 'Aktualit? krásného' a 'Pravd? um?leckého díla' by Anezka Misonová

Pojetí um?leckého díla v Gadamerov? 'Aktualit? krásného' a 'Pravd? um?leckého díla'

byAnezka Misonová

Kobo ebook | February 1, 2010

Pricing and Purchase Info

$4.69 online 
$5.19 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2009 in the subject Philosophy - Practical (Ethics, Aesthetics, Culture, Nature, Right, ...), grade: 1, Charles University in Prague (Germanistik), course: Moderne Philosophie, language: Czech, abstract: Um?lecké dílo stojí v p?í?inné souvislosti s um?ním a um?lcem, jedno bez druhého neexistuje. Vznik um?leckého díla souvisí s kultem, ritem a nábo?enstvím, jeho význam se v pr?b?hu lidských d?jin m?ní a vyvíjí. Otázka od?vodn?ní um?leckého díla je stejn? stará jako um?ní samo. Identita um?leckého díla je jedna z jeho vlastností, které nás zve k jeho dotvá?ení. Symbolika um?lecké díla je vzájemná souhra viditelného a neviditelného, které odkazuje na n?co mimo um?lecké dílo. Aura um?leckého díla je jedine?nost, kterou vyza?uje ka?dé originální dílo, která oslovuje své recipienty. Tato aura se ztrácí s ka?dou reprodukcí, proto?e se tak dílo vytrhuje ze své p?vodní tradice. Pravda um?leckého díla vzniká odkrytím navenek neviditelného skrz poznání, av?ak nespo?ívá jen v jasném vylo?ení smyslu, nýbr? mnohem spí?e v neposti?itelnosti a hloubce tohoto smyslu. Díky svému specifickému 'nehmotnému stavebnímu materiálu' - jazyku - symbolizuje literární dílo charakter konceptu ve?kerého um?leckého tvo?ení. Um?lecké dílo je organickou jednotkou, která má vlastní ?as. Tím, ?e dílo vnímáme smysly, ale zpracováváme duchem, si v sob? utvá?íme ideální obraz tohoto díla, které je v reálném sv?t? nenapodobitelné. Posláním ka?dého um?leckého díla je u?it nás u n?j prodlévat a vnímat jeho vlastní ?as jako v??ný.

Title:Pojetí um?leckého díla v Gadamerov? 'Aktualit? krásného' a 'Pravd? um?leckého díla'Format:Kobo ebookPublished:February 1, 2010Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640523598

ISBN - 13:9783640523597

Look for similar items by category:

Reviews