Replik. Overvejelser om folkelighed

|Danish
August 9, 2019|
Replik. Overvejelser om folkelighed
$9.61
Kobo ebook
Available for download

about

"Demokrati er folkets samtale. Her tænkes ikke alene på samtalen mellem de forskellige ledende personer og kredse, men en samtale i vid forstand i hele befolkningen, så sandt som demokrati aldrig kan være en tilstand, men altid må være en bevægelse, en bestræbelse og en kamp, som til stadighed må finde sted, må kæmpes og aldrig sluttes."

I "Replik. Overvejelser om folkelighed" argumenterer Johannes Stræde for, at der i vores samtids mere og mere tekniske, computerstyrede og mediebetonede virkelig er opstået et større behov for samtale end nogensinde før. Det er vigtigt at forholde sig til begreber som demokrati, frihed, fællesskab og magt, uanset om man er politiker eller almindelig borger. Bogen tager udgangspunkt i en lang række artikler, foredrag og folkeligt virke og skal ses som et bidrag til fremtidens samfunds- og livsforståelse. Johannes Stræde (1920-2018) var en dansk forfatter, højskoleforstander og grundtvigianer. I løbet af sit liv arbejdede Johannes Stræde blandt andet som kommunalchef i den daværende Rosenholm Kommune på Djursland og som våbenmester. I løbet af sit liv udgav han et væld af bøger om billedkunst, lokalhistorie og kultur.

Title:Replik. Overvejelser om folkelighed
Format:Kobo ebook
Published:August 9, 2019
Publisher:SAGA Egmont
Language:Danish
Appropriate for ages:All ages
ISBN:9990058752239

Recently Viewed
|