Roszczenie o dost?p do informacji oraz obowi?zek mistrzowski jako przyk?ady instytucji prawnych s?u??cych ochronie konsumenta w Niemczech by Ma?gorzata Greßler

Roszczenie o dost?p do informacji oraz obowi?zek mistrzowski jako przyk?ady instytucji prawnych s?u…

byMa?gorzata Greßler

Kobo ebook | January 2, 2012

Pricing and Purchase Info

$9.59 online 
$11.69 list price save 17%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Document from the year 2011 in the subject Law - Civil / Private / Trade / Anti Trust Law / Business Law, grade: keine, University of Szczecin (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydzia?u Prawa i Administracji), language: Polish, abstract: Ochrona konsumenta mo?e przejawia? si? w ró?ny sposób. Na przyk?adzie Niemiec i przeanalizowanych w tek?cie przyk?adów instytucji prawnych typowych dla tego systemu prawnego wida?, ?e ochrona ta materializowa? si? mo?e równie? w takich formach, których nie zna nasz rodzimy porz?dek prawny jak roszczenie o dost?p do informacji oraz przymus mistrzowski jako conditio sine qua non dla podj?cia (uzyskania zgody Izby rzemie?lniczej na podj?cie) dzia?alno?ci gospodarczej.

Title:Roszczenie o dost?p do informacji oraz obowi?zek mistrzowski jako przyk?ady instytucji prawnych s?u…Format:Kobo ebookPublished:January 2, 2012Publisher:GRIN Verlag

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:365609313X

ISBN - 13:9783656093138

Look for similar items by category:

Reviews