Ruby. Leksykon kieszonkowy

byFitzgerald

|Polish
August 28, 2012|
Ruby. Leksykon kieszonkowy by Fitzgerald
$4.99
Kobo ebook
Available for download

about

Podr?czny zestaw informacji niezb?dnych w pracy programisty

Ruby to obiektowy j?zyk programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. Dzi?ki swojej prostej sk?adni, zwartej konstrukcji i sporym mo?liwo?ciom b?yskawicznie zyska? ogromne grono zwolenników. Pojawienie si? mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniajšcego tworzenie aplikacji i witryn internetowych zgodnych z nurtem Web 2.0, dodatkowo zwi?kszy?o popularno?? j?zyka Ruby. W oparciu o ten j?zyk powsta?o wiele znanych serwisów WWW, odwiedzanych ka?dego dnia przez tysišce go?ci.

"Ruby. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie niezb?dnych informacji o tym j?zyku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o s?owach kluczowych, operatorach, zmiennych i sta?ych. Przeczytasz tak?e o formatowaniu tekstu, wyra?eniach regularnych, operacjach na plikach i programowaniu obiektowym. Dowiesz si? ponadto, jak korzysta? z interaktywnego Ruby i RDoc.

  • Uruchamianie interpretera Ruby
  • S?owa kluczowe
  • Zmienne
  • Instrukcje warunkowe
  • Programowanie obiektowe
  • Modu?y
  • Operacje na plikach
  • Obs?uga wyjštków
  • Metody klas Array, Hash, Object, Kernel i String
  • Wyszukiwanie i usuwanie b??dów

Usprawnij i przyspiesz swojš prac?,
korzystajšc z leksykonów kieszonkowych.

Title:Ruby. Leksykon kieszonkowyFormat:Kobo ebookPublished:August 28, 2012Publisher:HelionLanguage:Polish

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:1457172631

ISBN - 13:9781457172632

Appropriate for ages: All ages

Look for similar items by category: