S'acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson

S'acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

byRobert Louis Stevenson, Carminu Pintore

Kobo ebook | March 26, 2014

Pricing and Purchase Info

$4.99

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Sr. Utterson, s’abogadu, est isgrisidu meda pro neghe de su testamentu de su cumpàngiu corale suo Dr. Jekyll. In ie b’at iscritu chi, semper e cando su dotore s’imbergat, tando tale Hyde diat dèpere pigare sa parte sua. Ello chie est custu Edward Hyde, chi totu Londra nd’allegat in mala manera, e chi lu sunt finas chirchende pro disacatos mannos chi at fatu? Ite b’intrat s’amigu suo nòdidu cun cussu dimòniu? In custu contu ispantosu, Stevenson nos allegat de su Bene e de su Male, de su chirru nostru prus dèchidu chi bogamus a campu e de su chirru nostru malu chi istichimus. Su gèniu iscotzesu, chin s’istile suo donosu e desempladu nos acumpàngiat in custu biàgiu orrorosu.

Title:S'acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. HydeFormat:Kobo ebookPublished:March 26, 2014Publisher:Condaghes

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:8873568092

ISBN - 13:9788873568094

Look for similar items by category:

Reviews