Skarga Ondyny by Klaudia Winiarska

Skarga Ondyny

byKlaudia Winiarska

Kobo ebook | October 19, 2010

Pricing and Purchase Info

$5.89 online 
$6.49 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Essay from the year 2010 in the subject Psychology - Miscellaneous, grade: keine, Nauczycielskie Kolegium J?zyków Obcych at Chrzanowie (Nauczycielskie Kolegium J?zyków Obcych w Toruniu), language: Polish, abstract: Przeinwestowanie Animusa przy jednoczesnym niedoinwestowaniu Animy kreuje i powiela wzorce patologiczne. Okaleczony w ten sposób cz?owiek, zarówno m??czyzna jak i kobieta, tworz?c rodzicielsk? par? lub w jakikolwiek inny sposób wp?ywaj?c na wychowanie nowego pokolenia mo?e przekaza? mu jedynie swoje psychiczne kalectwo. A je?eli z pokolenia na pokolenie co? si? rozwija, to jedynie pog??bianie okaleczenia. Nadzieja jedynie w tym, ?e w labiryncie ludzkiej psychiki, w jej pod?wiadomych korytarzach z zakl?tymi komnatami archetypowych potencjalno?ci nic nie ginie.

Title:Skarga OndynyFormat:Kobo ebookPublished:October 19, 2010Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640726456

ISBN - 13:9783640726455

Look for similar items by category:

Reviews