The Genuine Contact Way: Främja en kultur för ledarskap by Birgitt Williams

The Genuine Contact Way: Främja en kultur för ledarskap

byBirgitt Williams

Kobo ebook | March 10, 2015

Pricing and Purchase Info

$10.29 online 
$12.56 list price save 18%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Birgitt slår fast att det finns kapacitet för ledarskap hos alla och envar och att det är dags att människor väcker upp sin ledarskapspotential. Enligt författaren så kan man inte skilja på personlig och professionell ledarskapsutveckling. Denna bok erbjuder läsaren en möjlighet att göra en djupdykning in i ämnet personlig och professionell ledarskapsutveckling. Läsarna utmanas att välja att göra anspråk på ledarskapet i sina liv, sina företag och organisationer för att nå ett högre välbefinnande för alla, inklusive våra barn och barnbarn. Läsarna erbjuds möjligheten att läsa ett kapitel, reflektera, diskutera och bestämma sig för vad som känns meningsfullt för dem i deras personliga och professionella ledarskap, som individer och som team.
Title:The Genuine Contact Way: Främja en kultur för ledarskapFormat:Kobo ebookPublished:March 10, 2015Publisher:Dalar International Consultancy, Inc.

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:1926934342

ISBN - 13:9781926934341

Reviews