The Poetical Works Of Robert Southey (volume 2); With A Memoir by Robert SoutheyThe Poetical Works Of Robert Southey (volume 2); With A Memoir by Robert Southey

The Poetical Works Of Robert Southey (volume 2); With A Memoir

byRobert Southey

Paperback | January 3, 2012

Pricing and Purchase Info

$32.50

Earn 163 plum® points

Prices and offers may vary in store

Out of stock online

Not available in stores

about

Book may have numerous typos, missing text, images, or index. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. 1880. Excerpt: ... Een Wildeman, het dolhuis uitgevlogen : * Een goede Hals, maar zonder ziel of kracht:f Een Sukkelaar, die met verwonderde oogen Om alles met verbeten weerzin lacht: J Een Franschmans lach op halfverwrongen kaken, Die geest beduidt op 't aanzicht van een bloed : § En, om 't getal dier fraaiheên vol te maken, Eens Financiers verwaande domme snoet. Q En dat moet ik, dut moet een Dichter wezen! Gelooft gy 't ooit, die deze monsters ziet? Geeft, wat ik schreef, één trek daar van te lezen Zoo zeg gerust: "Hy kent zich zelven niet." Miuir zacht een poos! -- Hoe langer hoe verkeerder! Men vormt my na uit Pottebakkcrs aard; % Doch de Adamskop beschaamt den kunstbootseerder, En 't zielloos ding is zelfs den klei niet waard. -- . 1784. t 1798. J 1808. { 1813. U 1820. U 1820 Nu komt er een, die zal u 't echte leven In lenig wasch met volle lijk'nis geven; En deze held, wat spreidt hy ons ten toon? De knorrigheid in eigen hoofdpersoon; Met zulk een lach van meelij' op de lippen, Als 't zelfgevoel eens Trotzaarts af laat glippen Verachting spreidt op al wat hem omringt, En half in spijt, zich tot verneedring dwingt.* Mijn God! is 't waar, zijn dit mijn wezenstrekken, En is 't mija hart, dat ze aan my-zelf ondekken? Of maaldet gy, wier kunst my dus herteelt, Uw eigen aart onwetend in mijn beeld? Het moog zoo zijn. De Rubens en Van Dijken: Zijn lang voorby, die zielen deên gelijken: Wier oog hun ziel een heldre spiegel was, En geest en hart in eiken vezel las, Niet, dagen lang, op 't uiterlijk bleef staren, Maar d'eersten blik in 't harte kon bewaren, Dien blik getrouw in klei of verven bracht, En spreken deed tot Tijd-en-Nageslacht. Die troffen, ja! die wisten af te malen Wat oog en mond, wat elke zenuw sprak; Wier borst, doorstroomd van hooger idealen, Een hand bewo...
Title:The Poetical Works Of Robert Southey (volume 2); With A MemoirFormat:PaperbackDimensions:140 pages, 9.69 × 7.44 × 0.3 inPublished:January 3, 2012Publisher:General Books LLCLanguage:English

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:0217306330

ISBN - 13:9780217306331

Reviews