Tolstoi's leven by Pavel Ivanovich Biriukov

Tolstoi's leven

byPavel Ivanovich Biriukov

Kobo ebook | March 23, 2017 | Dutch

Pricing and Purchase Info

$2.84

Available for download

Not available in stores

about

Met eerbiedigen schroom en overtuigd van mijne geringe krachten, bereid ik mij voor tot dit mij heilige werk: het schrijven van eene biographie van den grooten ouden man, van mijn’ onderwijzer, van Leo Tolstoi.

Eenige jaren geleden lag dit plan mij nog zóó ver, dat ik, hoewel levende in zijne onmiddellijke nabijheid, en terwijl ik uren, ja soms heele dagen in zijn huis doorbracht, nooit de minste aanteekening maakte van hetgeen ik daar op kon vangen, zoo min van hem, als van de hem omringende personen. En nu, om mijne godsdienstige overtuiging verbannen uit mijn vaderland, ga ik dat groote werk beginnen. Eene biographie van iemand wordt niet geschreven zonder toestemming van die persoon zelf en zijne familie; dus wendde ik mij tot gravin Sofie Andrejewna Tolstaja met verzoek eene biographie van haar echtgenoot te mogen schrijven. Spoedig daarop ontving ik een mij zeer aangenaam stemmend gunstig antwoord. Uit haar brief haal ik aan, wat op de zaak betrekking heeft.

Title:Tolstoi's levenFormat:Kobo ebookPublished:March 23, 2017Publisher:KbookLanguage:Dutch

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN:9990052718422

Look for similar items by category:

Reviews