Urantiaboken: Uppenbarar mysterierna med Gud, universum, Jesus och oss själva by Multiple Authors

Urantiaboken: Uppenbarar mysterierna med Gud, universum, Jesus och oss själva

byMultiple Authors

Kobo ebook | August 30, 2013

Pricing and Purchase Info

$8.69 online 
$9.99 list price save 13%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Urantia-boken, som första gången utkom år 1955, uppges ha presenterats av himmelska varelser som en uppenbarelse till vår planet Urantia.

Texterna i Urantia-boken instruerar oss om mänsklighetens begynnelse, historia och bestämmelse samt om vår relation till Gud vår Fader. Texterna presenterar en enastående och övertygande porträttering av Jesu liv och förkunnelse. De öppnar nya vyer om tid och evighet för den mänskliga själen och erbjuder nya detaljer om vårt uppåtgående äventyr i ett vänligt och med omssorg administrerat universum.

Urantia-boken erbjuder en klar och koncis sammanfattning av vetenskap, filosofi och religion. De som läser och studerar Urantia-boken tror att den kan utgöra ett väsentligt bidrag till det religiösa och filosofiska tänkandet hos människor i hela världen.

Urantia-boken är inte en ”religion” som sådan. Den bygger på det religiösa arvet från forna och nyare tider och sporrar läsaren till en personlig, levande religiös tro.

Läsare världen över har berättat oss att studiet av Urantia-boken har påverkat dem på ett avgörande sätt och ofta förändrat deras liv. Den har inspirerat dem att nå fram till nya nivåer av andlig tillväxt och ökat deras känsla för det mänskliga livets värde.

Vi uppmuntrar dig att läsa den här boken och själv upptäcka dess förädlande budskap.
Title:Urantiaboken: Uppenbarar mysterierna med Gud, universum, Jesus och oss självaFormat:Kobo ebookPublished:August 30, 2013Publisher:Urantia Foundation

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:1883395488

ISBN - 13:9781883395483

Reviews