Vikingatidens Västergarn: En komplicerad historia

byDan Carlsson

|Swedish
May 22, 2012|
Vikingatidens Västergarn: En komplicerad historia by Dan Carlsson
$27.99
Kobo ebook
Available for download

about

Västergarn med Paviken på Gotland utgör en av öns mest intressanta historiska miljöer. Arkeologiska undersökningar under mer än 40 år har visat på en omfattande verksamhet i området under yngre järnålder – tidig medeltid, där samhället Västergarn med sin vall och sina två kyrkor, varav en är en ruin, indikerar någon form av tätortskaraktär och där hamn- och handelsplatsen vid Paviken har en knytning till Västergarn på ett eller annat sätt. Trots en intensiv arkeologisk verksamhet är det ännu många olösta frågor om områdets utveckling som pockar på svar. Den här boken kan ses som en avstamp för framtida forskning och utgör en översiktlig sammanställning av dagens kunskapsläge.
Title:Vikingatidens Västergarn: En komplicerad historia
Format:Kobo ebook
Published:May 22, 2012
Publisher:Books on Demand
Language:Swedish
Appropriate for ages:All ages
ISBN - 13:9789174632637

Recently Viewed
|