Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagje IJsbrants by Eric Hoekstra

Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagje IJsbrants

byEric Hoekstra

Kobo ebook | December 16, 2017

Pricing and Purchase Info

$8.49 online 
$9.73 list price save 12%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Waatze Gribberts Brulloft is in rûch ferhaal oer simpele harry's. Se sûpe, se frette en se tjirgje har en dochs bedoele se it net ferkeard. Bejubele yn 'e 18e iuw, ôfkreake yn 'e 19e iuw. Wat fine jo derfan, yn 'e 21e iuw? It Libben fan Aagtje IJsbrants is in humoristysk ferhaal oer pratende pronkjende froulju. It lit sjen hoe't Aagtje harsels foar de gek hâldt en jout in prachtich byld fan it libben op it plattelân foar de yndustriële revolúsje.

Title:Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagje IJsbrantsFormat:Kobo ebookPublished:December 16, 2017Publisher:Elikser B.V. Uitgeverij

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:9463650199

ISBN - 13:9789463650199

Reviews